Kriteriene du må oppfylle for å søke om forbrukslån

Å søke om forbrukslån er relativt enkelt og banken vil som regel svare innen et par timer. Før du søker er det likevel viktig at du gjør deg kjent med alle restriksjoner og krav som stilles fra bankenes side.

Her tar vi en nærmere titt på de grunnleggende kravene som skal til før du får innvilget en søknad om forbrukslån.

De grunnleggende kravene

Her siktes det til reglene som gjelder for slike ting som alder, bosted og søkerens privatøkonomi.

For det første er det viktig at søker ikke har utestående betalingsanmerkninger og inkassosaker. Enhver søknad om forbrukslån vil avslås i slike tilfeller med mindre du kan stille personlig eiendom som sikkerhet.

Reglene knyttet til eksisterende økonomiske krav er ment å beskytte bankene fra mislighold. Har en lånesøker allerede problemer med å gjøre opp for seg, er det økt sjanse for at det samme vil skje med et nytt forbrukslån, i følge lånenettsiden billige-forbrukslån. Av den grunn kan betalingsanmerkninger anses som et slags internt varselsystem mellom bankene.

Alder er et annet viktig krav som stilles av bankene. Normalgrensen er satt til 23 år, enda det finnes unntak. Tidligere var det vanlig at du kunne søke om lån fra og med en alder av 18 år, men denne regelen er blitt strammet inn betraktelig de siste årene.

Sist men ikke minst er det viktig at du har fast bosted i Norge og er registrert i Folkeregisteret. Bankene ønsker ikke å låne bort penger til nordmenn som ikke har tilknytning til landet. Det har å gjøre med sjansen for tvangsinnkreving, skulle lånet misligholdes. Det er svært vanskelig å kreve inn penger fra låntakere som er bosatt utenlands.

Inntekt, gjeldsgrad og dokumentasjon

Bankene stiller også en del krav til søkers privatøkonomi med tanke på inntekt og gjeldsgrad. Mye av dette handler om ‘betjeningsevne’ og hvorvidt du vil klare å betale tilbake lånet som avtalt. Viktigst av alt er kravet om fast inntekt som viser banken at du har en løpende inntektsstrøm.

Majoriteten av långivere setter en nedre minimumsgrense for hvor mye lånesøker må tjene i året. Grensen er basert på interne beregninger og konsumprisindeksen. I skrivende stund er det vanlig at bankene krever en minimum årsinntekt mellom 350 og 400 000 kroner.

En gammel myte tilsier at du ikke får utbetalt forbrukslån dersom du sitter med eksisterende gjeldsforpliktelser. Enda det er feil, har søkers gjeldsgrad fortsatt mye å si for utfallet av søknaden.

Bankene vil gjennomføre en helhetsvurdering der eksisterende gjeld blir nøye gransket. Har du en særdeles høy gjeldsgrad vil det påvirke søknaden i negativ retning.

Bankene må kunne spore kreditt-historien din

Det er også viktig at bankene kan spore historien til lånesøker i form av tidligere lønnsslipper og skattemeldinger. I det du signerer lånesøknaden elektronisk på nett vil bankene automatisk hente inn tall fra skattemyndighetene og brønnøysundregisteret.

Arbeidsgiver sender inn elektroniske lønnsslipper som kan hentes inn av bankene når du søker om lån. Det samme gjelder fjorårets skattemelding som forteller mye om søkers privatøkonomi.

Tidligere måtte du sende inn papirkopier av disse søknadene og den elektroniske utvekslingen av informasjon ble implementert i starten av 2017.

Basert på disse dokumentene vil långiver kunne fatte en avgjørelse om hvorvidt du oppfyller kriteriene for å låne penger. Hele prosessen tar kun noen få timer og det er mulig å motta lånet samme dagen du søker.